Odpor elektrika

Jak veliké napětí naměříme na rezistoru o odporu 50Ω, prochází-li jím proud 25 mA?

Správná odpověď:

U =  1,25 V

Postup správného řešení:

R=50 Ω I=25 mA A=25:1000  A=0,025 A  I=U/R  U=R I=50 0,025=1,25 VNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: