Rezistor

Mezi svorkami rezistoru je napětí 20 V a prochází jím elektrický proud 5 mA. Jaký je odpor rezistoru?

Správná odpověď:

R =  4000 Ω

Postup správného řešení:

U=20 V I=5/1000=2001=0,005 A R=U/I=20/0,005=4000 ΩNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

  Jednotky fyzikálních veličin:

  Téma:

  Úroveň náročnosti úkolu:


   
  Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

  Související a podobné příklady: