Elektrický 5719

Rezistor, který má elektrický odpor 1,5 kiloohmů prochází elektrický proud 0,1 ampéru. Vypočítej, jaké elektrické napětí je mezi svorkami rezistoru

Správná odpověď:

U =  150 V

Postup správného řešení:

R=1,5 1000=1500 Ω I=0,1 A U=R I=1500 0,1=150 VNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: