Dlouhá úsečka

Úsečka AB je dlouhá 8 cm. Rozdělte ji v poměru 2: 3.

Správná odpověď:

a =  3,2 cm
b =  4,8 cm

Postup správného řešení:

x=8 cm  a=22+3 x=22+3 8=165 cm=3.2 cm
b=xa=83.2=4.8 cmNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Úsečku 2
  segment Úsečku AB dlouhou 8 cm rozděl v poměru 2 : 5
 • Rozděl v poměru
  lines Úsečku AB délky 12 cm rozděl v poměru 5: 3. Jak dlouhé jsou jednotlivé části?
 • Úsečka 5
  lines Úsečku s délkou 15 cm rozděl na dvě úsečky tak, aby jejich délky byly v poměru 2 : 1. Jakou délku bude mít každá z nich?
 • Rozdělte 2
  decimals2 Rozdělte číslo 72 v poměru 7:2 a vypočťete podìl takto nalezených čìsel v daném pořadí výsledek zapište ve tvaru desetinného čísla.
 • Úsečku
  lines Úsečku dlouhou 4 cm zvětšete v poměru 5/2. Kolik cm bude měřit nová úsečka?
 • Mapa 2
  world_map_atlas V jaké měřítku je zhotovena mapa, jestliže vzdálenosti 8,2 km odpovídá na mapě úsečka dlouhá 5 cm?
 • Poměr 2
  circle Rozdělte: a) 250 Kč v poměru 2 : 3 b) 1 000 Kč v poměru 4 : 7 : 9
 • Prkno
  wood Prkno měří 2 metry. Prkno byl rozděleno v poměru 2:3:5. 1/5 z první části je bílá, 1/3 druhé části je natřeno červeně, 3/5 třetí části je natřeno zeleně. Zbytek prkna je nenatřen. odpovězte : jestli to je to správně nebo špatně. O1. První natřená část je
 • Zmen usečku
  segment Zmen usečku MN, MN=4,7 cm v poměru 5:3.
 • Narýsujte
  zlomky Narýsujte kružnici k, r= 4cm a rozdělte ji na dvě části v poměru obsahů 1: 5.
 • Úsečka 6
  lines Úsečka MN (/MN/ = 9cm) rozdělte na 11 stejných dílků
 • V poměru
  penize Rozdělte 910 kč v poměru 3:4
 • Poměr
  ratio Rozlož číslo 1963 v poměru 9:2:2.
 • Provaz
  provaz Rozdělte provaz dlouhý 800 cm v poměru 1 : 5
 • Úsečka
  line-segment Úsečka je dána dvěma body L [-10, -14] a M [-13, -4]. Vypočítejte souřadnice bodu na úsečce, který leží v 3/4 vzdálenosti mezi L a M.
 • Střed úsečky
  segment Body P & Q patří do úsečky AB. Pokud AB = a, AP = 2PQ = 2QB, najděte vzdálenost: mezi bodem A a středem úsečky QB.
 • Poměry
  gule Zmenši dané čísla: 50 v poměru 1:2 111 v poměru 2:3 70 v poměru 10:50 560 v poměru 3:8