Diferenci 3832

Určete diferenci AP, pokud a1=-7,5 a a1+a2=4,8.

Správná odpověď:

d =  19,8

Postup správného řešení:

a1=7,5 a1+a2=4,8 a2=4,8a1=4,8(7,5)=10123=12103=12,3 d=a2a1=12,3(7,5)=19,8



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: