Jednoduchá rovnice

Řešte pro x:

3 (x + 2) = x - 18

Správná odpověď:

x =  -12

Postup správného řešení:


3(x + 2) = x - 18

3·(x + 2) = x - 18

2x = -24


x = -24/2 = -12

x = -12

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: