Rovnice

Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

2(4x + 3) - 2 = 6 - 5(1 - x)

Správná odpověď:

x =  -1

Postup správného řešení:

2(4x+3)2=65(1x)  2 (4 x+3)2=65 (1x)  3x=3  x=33=1  x=1Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: