Rovnice

Řešte rovnici a provedte zkoušku:
1-(x-x/7-1/7)= 7-9x/2 +5/2

Správná odpověď:

x =  2,2941

Postup správného řešení:

1(x7x71)=792x+25  1(xx/71/7)=79 x/2+5/2  51x=117  x=51117=2,29411765  x=17392,294118=2,2941Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: