Zkouška rovnice

Řešte rovnici a proved´te zkoušku:
a) 3(5-2x) + 5x = 5 -3 (x -1)
b) 2(4y + 3) -3 = 2 - 5 (1 - y)

Správná odpověď:

x =  -3,5
y =  -2

Postup správného řešení:


3(5-2x) + 5x = 5 -3 (x -1)

3·(5-2·x) + 5·x = 5 -3·(x -1)

2x = -7


x = -7/2 = -3,5

x = -7/2 = -3,5

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

2(4y + 3) -3 = 2 - 5 (1 - y)

2·(4·y + 3) -3 = 2 - 5·(1 - y)

3y = -6


y = -6/3 = -2

y = -2

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: