V uvedeném

V uvedeném obvodu (dva odpory R1 a R2 jsou zapojeny sériově) je celkový odpor od A do B 16 ohmů. Najděte odpor R2 a proud přes 12 ohmů odpor R1, pokud je napětí mezi A a B je 10 V.

Správná odpověď:

R2 =  4 Ω
I =  0,625 A

Postup správného řešení:

R1=12 Ω R=16 Ω  R = R1+R2  R2=RR1=1612=4 Ω
U=10 V  I=U/R=10/16=0,625 ANašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: