Číselko 2

Které číslo je pětkrát menší než součin čísel 15 a 7

Správná odpověď:

x =  21

Postup správného řešení:

x=15 7/5=21Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Chcete převést dělení přirozených čísel - zjistit podíl a zbytek?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Číslo
  numbers2 Které číslo je pětkrát menší než součin čísel 15 a 7?
 • Číslo 15
  numbers Které číslo je o 15 menší (větší) než jeho polovina?
 • Dělitele 4
  numbers Která z čísel 5, 6, 7, 14, 15 jsou děliteli čísla 560? Odpovědi je třeba zdůvodnit!
 • Znaménka
  plusminus 5 5 5 5= 15 dopln znamenka plus minus krat deleno a 2 zavorky
 • Součin součtu a rozdílu
  numbers2 Vypočítejte součin součtu a rozdílu čísel -7 a -2.
 • Neznáme číslo 5
  seven Myslím si číslo, pokud ho zvětšíme pětkrát, pak odečteme 3 a výsledek zmenšíme o 75%, dostaneme číslo o 1 větší, než je myšleno číslo. Které číslo si myslím?
 • Kouzelník
  kouzelnik Kouzelník si myslí číslo, které je větší než rozdíl čísel 500 a 100, ale menší než číslo 402. Které číslo si kouzelník myslí?
 • Zbytek
  numbers2 A je libovolné přirozené číslo, které dává při dělení číslem 6 zbytek 1. B je libovolné přirozené číslo, které dává při dělení číslem 3 zbytek 2. Jaký zbytek dává při dělení třemi součin čísel A.B ?
 • Součin dvou
  numbers Součin dvou za sebou jdoucích přirozených čísel je o 46 menší než součin dalších dvou následujících přirozených čísel v řadě. Urči neznámá čísla.
 • Součin 10
  plusminus Součin dvou čísel lišících se o 4 se nezmění, když větší číslo o 2 zmenšíme a menší číslo o jednu zvětšíme. Která to jsou čísla?
 • Součin - kvadratická rovnice
  circles Součin dvou čísel je 900. Zvětšíme-li menší číslo o 2, zvětší se součin o 150. Určete obě čísla.
 • Celé čísla
  calculator_mechanical Může být součet dvou celých čísel menší než jejich rozdíl?
 • Spočti
  calculator Podíl čísel 18 a 6 zvětši o součin čisel 156 a 0,001
 • Podíl
  kohut Určitě neúplný podíl (q) a zbytek (r) po dělení čísel 1704 a 49. Udělejte zkoušku správnosti.
 • Zbytek
  numbers Které číslo při dělení 16 dá podíl 12 a zbytek 3?
 • Neznámy zlomek
  zlomky Najděte číslo, které je menší než 5 5/12, o tolik co je 2 2/13 menší než 6 1/6
 • Součin
  multiplicationchart Součet i součin tří přirozených čísel je 6. Napište největší z nich.