Kilometrech 62274

V jednom městě vzdálenost mezi dvěma přilehlými okraji města na mapě s měřítkem 1:500000 měří 48 mm. Jaká je skutečná vzdálenost mezi těmito okraji města v kilometrech?

Správná odpověď:

x =  24 km

Postup správného řešení:

M=500000 a=48 mm m=48:1000  m=0,048 m  b=M a=500000 0,048=24000 m  x=b km=b:1000  km=24000:1000  km=24 km=24 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

  Jednotky fyzikálních veličin:

  Téma:

  Úroveň náročnosti úkolu:


   
  Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

  Související a podobné příklady: