Výlet

Třída 5.C šla na výlet. Jízdenka na vlak stal 7 Euro, lístek na lanovku 7 Euro. Kolik eur zaplatil třídní učitel za jízdné pro 31 žáků?

Správná odpověď:

x =  434 Eur

Postup správného řešení:

x=(7+7)31=434 EurNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 3 komentáře:
Žák
Je to lehký to zvládnu malíčkem :) :)

Danny_2018_iron
Je to jehky zvladnu to palcem

Terísek
To je lehký zvládnu to prostředníčkem

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: