Příklady pro 8. ročník (pro osmáky)

Počet nalezených příkladů: 3765

 • Rovnice se zlomky
  go Vypočtete rovnici: ? je to rovnice se zlomkem.
 • Ženy
  family_9 Kolik je ze 40 žen spokojených 38, kolik je to procent?
 • Výška
  thales_law Platí pro každý pravoúhlý trojúhelník že jeho výška je dlouhá maximálně polovinu přepony?
 • Poštovní kódy
  us_codes Kolik 6-číslicových kódů je možných v případě, že první číslo nesmí být nula?
 • Třetí odmocnina
  30gon_1 Najděte třetí odmocninu z 18
 • Soustava rovnic
  rovnica_1 Řešte soustavu rovnic: x+y = -1 x+5y = 3
 • Číslo 26
  numbers_2 Číslo dvakrát menší než y je o 12 menší než y. Určete velikost čísla y.
 • Rýze kvadratická rovnice
  kvadrat Řešte ryze kvadratickou rovnici ?.
 • Kolika
  olympics Kolika způsoby můžeme zlato, stříbro, bronz rozdělit, pokud je 6 osob které soutěží?
 • Trojmístne
  numbers2_49 Kolik existuje takových trojmístných přirozených čísel, které neobsahují nulu a jsou dělitelné pěti?
 • Trojmístné
  clocks_1 Určete počet všech kladných trojmístných čísel, které obsahují číslici 6.
 • Rozklad
  prime_factorization Udělejte rozklad pomocí prvočísel čísla 99. Výsledek zapište jako prvočíselné dělitele (všechny, i násobné)
 • Zmenšení a procento
  sales_percentages Zmenšením neznámého čísla o 10% dostaneme číslo 414,2 Určete neznámé číslo.
 • 6úhelník - jednoduché
  hexagons Obvod pravidelného šestiúhelníku je 113. Určete poloměr jeho opsané kružnice.
 • Tombola
  tombola_tickets V osudí jsou čísla od 1 do 115. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybrané číslo nebude prvočíslo?
 • Plynojem
  sphere_tank Plynojem ma tvar koule o průměru 14m. Kolik m3 plynu se do něj vejde?
 • Prosím,
  numbers2 Prosím, napiš číslo 140 jako součet dvou čísel, jejichž podíl jsou 3.
 • Neznámé číslo
  nums Urči neznámé číslo, jehož 1/5 je o 40 větší než desetina tohoto čísla.
 • Vzdálenost
  origin_math Jaká je vzdálenost mezi počátkem O and bodem A se souřadnicemi [18; 22]?
 • Převrácená hodnota
  rec_gamma Jaká je převrácená hodnota součtu převrácených hodnot čísel 6 a 5?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.