Příklady pro 8. ročník (pro osmáky)

Počet nalezených příkladů: 3765

 • Dělitele
  one Najděte všechna dělitele čísla 493. Kolik jich je?
 • Fotbalová liga
  football_3 Ve fotbalové lize je 16 týmů. Kolik různých pořadí muze vzniknout na konci soutěže?
 • Hosté
  hostia Kolika způsoby lze rozsadit 5 hosty do 7 křesel v jedné řadě?
 • Druhá odmocnina
  numbers_49 Druhá odmocnina z 25 krát druhá odmocnina z 81 je jaké číslo?
 • Rozhodni 2
  rt_triangle_1 Rozhodni, zda je trojúhelník pravoúhlý (strany 5,11,7, cm)
 • Kvítky
  flowers2_6 Dvě čtvrtiny kvítků jsou červené. Třetina žlutá a tři kvítky jsou modré. Kytice má celkem . .. . . .. .. . . . Kvítků.
 • Teplota konverze
  teplomer_12 Normální teplota člověka je 98,6 stupňů Fahrenheita. Jaká je teplota ve stupních Celsia?
 • Kolmice
  perpendicular Určitě směrnici přímky kolmé na přímku p: y = -4x -9.
 • Do válce
  valec2_9 Do válce se vejde hektolitr vody. Jak veliké jsou jeho rozměry?
 • Algebrogram
  plus_2 Řeš algebrogram: mama + anna = vaří Kolik má úloha řešení?
 • Neznámé číslo
  percents2_4 5% z neznámého čísla se rovná 26. Jaké je neznámé číslo?
 • Trojčlenka
  springblooms_craft_1 Rešte trojčlenkou tuto přímou úměru: 0,25h. ... ... ... ... ... . 3 ks 6,5h. ... ... ... ... ... ... .. x ks
 • Šestiúhelník
  stef.6.11.99 Rozděl pravidelný šestiúhelník na osm stejných dílů.
 • Hvězda
  cross_star Vypočítejte obsah vybarvené části čtverce s rozměrem 50 cm.
 • Procenta jinak
  percent_sign Vypočítejte 60% pokud 81% je 54.
 • Q rovnica
  eq2 Riešte rovnicu: 1/c-3/2c=3/4
 • Kompas
  wind_rose Jaký úhel svírají směry WSW (WestSouthWest) a SSE (SouthSouthEast) na kompasu?
 • Turnaj
  turnaj Určitě kolika způsoby lze vybrat z 24 žáků 2 zástupci třídy na školní turnaj.
 • Bednička
  crate_2 Bednička s jablky váží x kilogramů. Prázdná bednička y kilogramů. Kolik kilogramů jablek je ve 20 bedničkách?
 • Ostré úhly
  angles_meter Velikosti ostrých úhlů v pravoúhlém trojúhelníku jsou v poměru 1: 3. Jakou velikost má větší z nich?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.