Príklady druhá mocnina do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
32+52 =
22+22 =
52+32 =
32+12 =
42+22 =
22+52 =
12+52 =
22+32 =
12+62 =
52+42 =