Príklady druhá mocnina do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
32+12 =
32+32 =
22+12 =
32+42 =
32+72 =
22+32 =
52+32 =
72+22 =
32+22 =
12+42 =