Kalkulačka odčítanie reálnych čísel32,14 - 67,32 = -35,18

Kroky výpočtu

 1. Odčítanie: 32,14 - 67,32 = -35,18
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s reálnymi číslami, prirodzenými, celými, racionálnymi a aj iracionálnymi číslami. Zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými reálnymi číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť reálne čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka reálnych čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť reálne čísla.

Reálne čísla v slovných úlohách:

 • Odčítanie obsahov
  geodet_2 1dm štvorcový - 7000mm štvorcový
 • Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 • Kytička
  flowers2 Kytička má šesť kvietkov a na každom kvietku je číslo. Sú to čísla: 20,40,39,28,8,9. Aké číslo bude veprostřed kvetinky, aby nám pri odčítanie a sčítanie vychádzala čísla z kvietkov?
 • Odčítanie
  plusminus_1 Preskúšaj sa co vieš o odčítaní dvoch čísel: a) zisti rozdiel, ak je menšenec 4 307 288 a menšiteľ je 472 008 b) menšenec je o 4 000 väčší ako menšiteľ. Aký je rozdiel? c) rozdiel je o 38 900 menší ako menšenec. Aký je menšiteľ?
 • Výpočet 4
  numbers_49 Vypočítajte: 0+3-2+0-1+3+0-2+4-0=
 • Susedný
  graph K uhlu 136° určite veľkosť susedného uhla.
 • Operácie
  mechanical_calculator Súčet čísel 1,01 a 3,35 násobte rozdielom čísel 6,69 a 1,39.
 • Euro
  1euro Mám 1 euro. Koľko budem mať keď ho miniem?
 • ABS
  sphere_nice Aká je hodnota výrazu ? ?
 • Čo je
  numberline Čo je viac dve tretiny z 99 alebo tri štvrtiny z 80
 • V postupnosti
  seq Aký je chýbajúci výraz v postupnosti? _____, 13, 30 a 47?
 • Nepodarky 2
  nepodarky_2 Z 3820 výrobkov bolo 3792 bezchybných. Koľko percent pripadalo na nepodarky?
 • Aritmetická 3
  plus2 Určite prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d=7.
 • Odčítanie
  cards1 Koľkokrát môžete číslo 4 odpočítať od čísla 79?
 • Vektor
  vectors Určite súradnice vektora u=CD, keď C[19;-7], D[-16,-5].
 • O koľko
  children O koľko je súčin čísel 328 a 7 väčší ako ich súčet?
 • Desať členov
  matematika_icon Napíšte prvých desať členov postupnosti, ak a11=22, d=2.


slovné úlohy - viacej »