Kalkulačka zátvorkyKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s reálnymi číslami, prirodzenými, celými, racionálnymi a aj iracionálnymi číslami. Zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými reálnymi číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť reálne čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka reálnych čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť reálne čísla.

sin(pi/2) * (1,1 + 2,2 + 3,3) = 6,6

Kroky výpočtu

  1. Ludolfovo číslo pí; π ≐ 3,14159265
  2. Delenie: 3,14159265 / 2 = 1,57079633
  3. sin(výsledok kroku č. 2) = sin(1,57079633) = 1
    Predpokladáme uhol v trigonometrickej funkcií v radiánoch.
  4. Sčítanie: 1,1 + 2,2 = 3,3
  5. Sčítanie: výsledok kroku č. 4 + 3,3 = 3,3 + 3,3 = 6,6
  6. Násobenie: výsledok kroku č. 3 * výsledok kroku č. 5 = 1 * 6,6 = 6,6

Reálne čísla v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »