Premena jednotiek dĺžky

Vložte dĺžku ako číslo a zvoľte jednotky z ktorej a na ktorú sa má premena vykonať.

Výsledok premeny:

1 cm = 0.01 m

1 centimeter je 0.01 metra.