Premena ft (stôp) na metre, ft na m.

Koeficientom premeny je 0.3048; teda 1 ft (stopa) = 0.3048 metra. Inými slovami údaj v ft delíme 3.28083989501 aby sme dostali údaj v m. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 ft je koľko m?

ft

Výsledok premeny:

1 ft = 0.3048 m

1 ft (stopa) je 0.3048 metra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)