Premena yd (yardov) na metre, yd na m.

Koeficientom premeny je 0.9144; teda 1 yd (yard) = 0.9144 metra. Inými slovami údaj v yd delíme 1.09361329834 aby sme dostali údaj v m. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 yd je koľko m?

yd

Výsledok premeny:

1 yd = 0.9144 m

1 yd (yard) je 0.9144 metra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)