Premena palcov kubických na mililitre, inch3 na ml.

Koeficientom premeny je 16.387064; teda 1 palec kubický = 16.387064 mililitra. Inými slovami údaj v inch3 násobíme 16.387064 aby sme dostali údaj v ml. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 inch3 je koľko ml? alebo premeňte inch3 na ml. Prepočet inch3 na ml.

Výsledok premeny:

1 inch3 = 16.38706 ml

1 palec kubický je 16.38706 mililitra.


inch3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)