Premena ft (stôp) za minútu na ft (stopy) za hodinu, ft/min na ft/h.

Koeficientom premeny je 60; teda 1 ft (stopa) za minútu = 60 ft (stôp) za hodinu. Inými slovami údaj v ft/min násobíme 60 aby sme dostali údaj v ft/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 10 ft/min je koľko ft/h? alebo premeňte ft/min na ft/h. Prepočet ft/min na ft/h.

Výsledok premeny:

120 ft/min = 7200 ft/h

120 ft (stôp) za minútu je 7200 ft (stôp) za hodinu.


ft/min


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)


Premeny jednotiek rýchlosti v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »