Premena ft (stôp) za minútu na metre za minútu, ft/min na m/min.

Koeficientom premeny je 0.3047999995367; teda 1 ft (stopa) za minútu = 0.3047999995367 metra za minútu. Inými slovami údaj v ft/min delíme 3.2808399 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 10 ft/min je koľko m/min? alebo premeňte ft/min na m/min. Prepočet ft/min na m/min.

Výsledok premeny:

120 ft/min = 36.576 m/min

120 ft (stôp) za minútu je 36.576 metra za minútu.


ft/min


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)


Premeny jednotiek rýchlosti v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »