Premena milimetrov za sekundu na metre za hodinu, mm/s na m/h.

Koeficientom premeny je 3.6; teda 1 milimeter za sekundu = 3.6 metre za hodinu. Inými slovami údaj v mm/s násobíme 3.6 aby sme dostali údaj v m/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 10 mm/s je koľko m/h? alebo premeňte mm/s na m/h. Prepočet mm/s na m/h.

Výsledok premeny:

120 mm/s = 432 m/h

120 milimetrov za sekundu je 432 metrov za hodinu.


mm/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)


Premeny jednotiek rýchlosti v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »