Premena centimetrov za sekundu na metre za hodinu, cm/s na m/h.

Koeficientom premeny je 36; teda 1 centimeter za sekundu = 36 metrov za hodinu. Inými slovami údaj v cm/s násobíme 36 aby sme dostali údaj v m/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 cm/s je koľko m/h? alebo premeňte cm/s na m/h. Prepočet cm/s na m/h.

Výsledok premeny:

1 cm/s = 36 m/h

1 centimeter za sekundu je 36 metrov za hodinu.


cm/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)