Premena centimetrov za sekundu na metre za minútu, cm/s na m/min.

Koeficientom premeny je 0.6; teda 1 centimeter za sekundu = 0.6 metra za minútu. Inými slovami údaj v cm/s delíme 1.66666666667 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 cm/s je koľko m/min? alebo premeňte cm/s na m/min. Prepočet cm/s na m/min.

Výsledok premeny:

1 cm/s = 0.6 m/min

1 centimeter za sekundu je 0.6 metra za minútu.


cm/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)