Premena ft (stôp) za hodinu na ft (stopy) za minútu, ft/h na ft/min.

Koeficientom premeny je 1/60; teda 1 ft (stopa) za hodinu = 0.016666666666667 ft (stôp) za minútu. Inými slovami údaj v ft/h delíme 60 aby sme dostali údaj v ft/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft/h je koľko ft/min? alebo premeňte ft/h na ft/min. Prepočet ft/h na ft/min.

Výsledok premeny:

1 ft/h = 0.01667 ft/min

1 ft (stopa) za hodinu je 0.01667 ft (stôp) za minútu.


ft/h


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)