Premena ft (stôp) za hodinu na metre za hodinu, ft/h na m/h.

Koeficientom premeny je 0.304799999537; teda 1 ft (stopa) za hodinu = 0.304799999537 metra za hodinu. Inými slovami údaj v ft/h delíme 3.2808399 aby sme dostali údaj v m/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft/h je koľko m/h? alebo premeňte ft/h na m/h. Prepočet ft/h na m/h.

Výsledok premeny:

1 ft/h = 0.3048 m/h

1 ft (stopa) za hodinu je 0.3048 metra za hodinu.


ft/h


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)