Premena ft (stôp) za minútu na ft (stopy) za sekundu, ft/min na ft/s.

Koeficientom premeny je 1/60; teda 1 ft (stopa) za minútu = 0.0166666666667 ft (stôp) za sekundu. Inými slovami údaj v ft/min delíme 60 aby sme dostali údaj v ft/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft/min je koľko ft/s? alebo premeňte ft/min na ft/s. Prepočet ft/min na ft/s.

Výsledok premeny:

1 ft/min = 0.01667 ft/s

1 ft (stopa) za minútu je 0.01667 ft (stôp) za sekundu.


ft/min


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)