Premena ft (stôp) za minútu na metre za hodinu, ft/min na m/h.

Koeficientom premeny je 18.2879999722; teda 1 ft (stopa) za minútu = 18.2879999722 metra za hodinu. Inými slovami údaj v ft/min násobíme 18.2879999722 aby sme dostali údaj v m/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft/min je koľko m/h? alebo premeňte ft/min na m/h. Prepočet ft/min na m/h.

Výsledok premeny:

1 ft/min = 18.288 m/h

1 ft (stopa) za minútu je 18.288 metra za hodinu.


ft/min


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)