Premena ft (stôp) za sekundu na kilometre za hodinu, ft/s na km/h.

Koeficientom premeny je 1.0972799983321; teda 1 ft (stopa) za sekundu = 1.0972799983321 kilometra za hodinu. Inými slovami údaj v ft/s násobíme 1.0972799983321 aby sme dostali údaj v km/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft/s je koľko km/h? alebo premeňte ft/s na km/h. Prepočet ft/s na km/h.

Výsledok premeny:

1 ft/s = 1.09728 km/h

1 ft (stopa) za sekundu je 1.09728 kilometra za hodinu.


ft/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)