Premena ft (stôp) za sekundu na metre za minútu, ft/s na m/min.

Koeficientom premeny je 18.2879999722; teda 1 ft (stopa) za sekundu = 18.2879999722 metra za minútu. Inými slovami údaj v ft/s násobíme 18.2879999722 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft/s je koľko m/min? alebo premeňte ft/s na m/min. Prepočet ft/s na m/min.

Výsledok premeny:

1 ft/s = 18.288 m/min

1 ft (stopa) za sekundu je 18.288 metra za minútu.


ft/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)