Premena metrov za hodinu na metre za minútu, m/h na m/min.

Koeficientom premeny je 1/60; teda 1 meter za hodinu = 0.0166666666667 metra za minútu. Inými slovami údaj v m/h delíme 60 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 m/h je koľko m/min? alebo premeňte m/h na m/min. Prepočet m/h na m/min.

Výsledok premeny:

1 m/h = 0.01667 m/min

1 meter za hodinu je 0.01667 metra za minútu.


m/h


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)