Premena metrov za minútu na ft (stopy) za minútu, m/min na ft/min.

Koeficientom premeny je 3.2808399; teda 1 meter za minútu = 3.2808399 ft (stopy) za minútu. Inými slovami údaj v m/min násobíme 3.2808399 aby sme dostali údaj v ft/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 m/min je koľko ft/min? alebo premeňte m/min na ft/min. Prepočet m/min na ft/min.

Výsledok premeny:

1 m/min = 3.28084 ft/min

1 meter za minútu je 3.28084 ft (stopy) za minútu.


m/min


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)