Premena metrov za minútu na metre za hodinu, m/min na m/h.

Koeficientom premeny je 60; teda 1 meter za minútu = 60 metrov za hodinu. Inými slovami údaj v m/min násobíme 60 aby sme dostali údaj v m/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 m/min je koľko m/h? alebo premeňte m/min na m/h. Prepočet m/min na m/h.

Výsledok premeny:

1 m/min = 60 m/h

1 meter za minútu je 60 metrov za hodinu.


m/min


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)