Premena metrov za sekundu na metre za minútu, m/s na m/min.

Koeficientom premeny je 60; teda 1 meter za sekundu = 60 metrov za minútu. Inými slovami údaj v m/s násobíme 60 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 m/s je koľko m/min? alebo premeňte m/s na m/min. Prepočet m/s na m/min.

Výsledok premeny:

1 m/s = 60 m/min

1 meter za sekundu je 60 metrov za minútu.


m/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)