Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
73-8 =
74-31 =
52-8 =
37-17 =
13-8 =
86-45 =
64-14 =
99-44 =
57-37 =
26-19 =