Odčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
67-16 =
94-33 =
46-33 =
73-47 =
53-41 =
84-24 =
50-27 =
96-43 =
56-6 =
96-35 =