Aritmetika - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 2394

 • Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 • Koľko 29
  plusminus_10 Koľko je z dvanásť dve štvrtiny?
 • Euro
  1euro Mám 1 euro. Koľko budem mať keď ho miniem?
 • Zaokrúhli
  rounding 0,728 zaokrúhli na jednotky, desatiny, stotiny.
 • Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 • Zase odmocniny
  sqrt_1 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Stred
  circle Vypočítajte súradnice stredu kružnice: ?
 • ABS
  sphere_nice Aká je hodnota výrazu ? ?
 • Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 • Absolútne hodnoty
  abs_value Vypočítaj ǀǀ4ǀ. ǀ-8ǀ-(-3)ǀ: ǀ2+ǀ-2ǀǀ=
 • Štvornásobok
  powers_2 Štvornásobok čísla 2 na 17 je číslo?
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 • Výsledok
  dice_2 Koľkokrát zmenším číslo 1475, aby výsledok bol 25?
 • Rímske čísla +
  rome-italy Sčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte ako dekadické číslo.
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex_2 Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 • Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 • Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 • Hodnota zápornej mocniny
  mocninova_fx_1 Vyjadrite hodnotu y vo výraze:y/9^(-1)=72
 • Na tisíce
  thousand_money Zaokrúhli na tisíce nasledovné čísla:

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .