Rovnica - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 1865

 • Tri štvrtiny
  zlomky_13 Tri štvrtiny istého neznámeho čísla sú 4/5. Koľko je 5/6 z tohto neznámeho čísla?
 • Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 • Rovnica 12
  rovnice_3 Riešte rovnicu: 1/2x-2/8x=1/10 ; Výsledok zapíšte ako desatinné číslo.
 • Neznáme číslo
  numbers2_3 urči neznáme číslo, ak jeho dvojnásobok sa rovná jeho trojnásobku zmenšeného o 1,5
 • Zmenšením
  eq1_11 Zmenšením neznámeho čísla o 342 dostaneš 81% neznámeho čísla. ..
 • Prvočísla 2
  18-785s07 Pre ktoré prvočísla platí: p2-(q+r)2=647
 • Lin. rovnica
  cubes Riešte v R nasledujúcu lineárnu rovnicu: ?
 • Výraz
  fractions Ak platí že ? je:
 • Devätiny
  zahrada Jana okopala 4 riadky, čo sú 4 devätiny záhrady. Koľko riadkov má záhrada?
 • Rovnice
  fun3 Riešte jednoduchú rovnicu s mínus pred zátvorkou: 4x-(x-4)=5-3x
 • Divná rovnica
  divne2 Riešte rovnicu: (4x/2,5x)+(2,4:x)=3,1. x je prirodzené číslo.
 • Hodnota
  numbers_31 Akú hodnotu má x v tejto rovnici: 2,5x:4=7,5. x je prirodzené číslo.
 • Otec a syn v2
  otec_syn_1 Otec má 36 rokov syn má 6 rokov. O koľko rokov bude otec 3 krát starší ako syn?
 • Jednoduchá rovnica
  img_reci Vyrieš nasledujúcu rovnicu: ?
 • Koľko 13
  children_25 Koľko detí je v triede, keď jedna osmina sú 3 deti?
 • Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 • Percentá
  percents2_3 12% z x je o 58 viac ako (62)+5.Určte x.
 • Neznáme číslo 11
  math_4 Ak zväčšíme neznáme číslo o 4%, dostaneme 780. Urč neznáme číslo.
 • Číslo
  fractions_4 Vypočítajte číslo, ktorého 3/4 sú o 2 menšie ako 2/5 jeho dvojnásobku.
 • Ktoré
  eq1_1 Ktoré číslo zmenšené o tretinu sa rovná číslu 36?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?