Kalkulačka násobení desetinných čísel0,25 * 0,2 = 0,05

Kroky výpočtu

 1. Násobení: 0,25 * 0,2 = 0,05
Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace s desetinnými čísly, celými čísla, zlomky a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní informace o výpočtu krok za krokem. Řeší problémy se dvěma, třemi nebo více desetinných čísly v jednom výrazu. Ví sčítat, odčítat a násobit desetinná čísla krok za krokem. Tato on-line kalkulačka desetinných čísel vám pomůže pochopit, jak sčítat, odečítat, násobit nebo dělit desetinná čísla.

Desetinná čísla v slovních úlohách:

 • Mléko
  Maminka koupila 16 kartonů mléka. Jeden karton mléka měl hmotnost přesně 0,925 kg. Kolik vážil maminčin nákup?
 • Dřevo
  Kostka ze dřeva s hranou 11 cm má hmotnost 0,753 kg. Jakou hmotnost má 10,100 a 1000 takových kostek?
 • Zvětší 6
  Zvětší číslo 250 o 11%
 • Zmenšit v poměru
  Zmenšete číslo 16 v poměru 3:2 5:4 11:8
 • Písemná práce
  Ve třídě 6.A je 26 žáků a paní učitelka už stihla rozdat 13 žákům. 13 žákům písemné práce rozdávala 6,5 min. Kolika žákům ještě musí paní učitelka rozdat? Jak dlouho jí bude trvat písemné práce rozdat 43 žákům?
 • Součin desetinního
  Jaký je součin 0,97 a dalšího lichého desetinného čísla?
 • Farmář
  Farmář obdělává 293 ha orné půdy a zbylých 20% tvoří louky a pastviny. Kolik půdy vlastní farmář?
 • Dělení
  Dělit číslem 1,9 je totéž jako násobit jakým číslem?
 • Porovnej
  Porovnejte zlomky (38)/(37) a (16)/(5). Který ze zlomků je větší?
 • Výlet
  Školní výlet stál 3278 Kč pro jednu třídu(22 žáků). Kolik by stál výlet pro 2 třídy? (obě třídy dohromady mají 47 žáků)
 • Procenta nad 100%
  Kolik je 107% ze 160? Jaký význam mají procenta nad 100%?
 • Sud vína
  Sud vína naplněný do 9/14. Jaká část sudu zůstane naplněna, když ze sudu odlijeme 1/4 vína?
 • Spočti
  Podíl čísel 28 a 7 zvětši o součin čisel 246 a 0,001
 • Kubík
  Přepočítejte 660 m3 zemního plynu na kWh. Spálením 1 metru krychlového zemního plynu se uvolní energie 10,55 kWh.
 • školství zdarma
  V české a slovenské společnosti koluje hodně mýtů, zejména představ o tom co je zdarma. Traduje se že školství by mělo být zdarma - aby děti chudých rodičů věděli alespoň číst a psát. Vypočítejte kolik by musel žák platit za hodinu vyučování, pokud roční
 • O kolik
  O kolik a kolikrát je větší 72,1 jako 0,00721?
 • Cena státu
  Odhadněte cenu státu na následující úvaze. Cena státu je vyjádřena jako procento, resp. podíl na přerozdělování HDP státem. Zaměstnanec vytvoří za měsíc hodnoty 868 eur (superhrubá mzda). Z toho mu zaměstnavatel srazí 35,2% odvody (tzv. hrubá mzda). Z toh


slovní úlohy - více »