Kalkulačka desetinná číslaVýsledek:

15 * (1 / 15 / (1 / 15 + 1 / 12 + 1 / 10)) = 4

Kroky výpočtu

 1. Dělení: 1 / 15 = 0,06666667
 2. Dělení: 1 / 12 = 0,08333333
 3. Sčítání: výsledek kroku č. 2 + výsledek kroku č. 3 = 0,06666667 + 0,08333333 = 0,15
 4. Dělení: 1 / 10 = 0,1
 5. Sčítání: výsledek kroku č. 4 + výsledek kroku č. 5 = 0,15 + 0,1 = 0,25
 6. Dělení: výsledek kroku č. 1 / výsledek kroku č. 6 = 0,06666667 / 0,25 = 0,26666667
 7. Násobení: 15 * výsledek kroku č. 7 = 15 * 0,26666667 = 4
Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace s desetinnými čísly, celými čísla, zlomky a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní informace o výpočtu krok za krokem. Řeší problémy se dvěma, třemi nebo více desetinných čísly v jednom výrazu. Ví sčítat, odčítat a násobit desetinná čísla krok za krokem. Tato on-line kalkulačka desetinných čísel vám pomůže pochopit, jak sčítat, odečítat, násobit nebo dělit desetinná čísla.

Příklady použití:

sčítání čísel: -1.5 + 2.45
násobení desetinných čísel: 0.25 * 0.2
dělení desetinných čísel: 5.2 / 0.5
závorky: 3 + 7{4 + 3[2-(8 - 4)×3] + 5}×2
druhá mocnina a pořadí vyhodnocení: 6^2-(2*7+4^2)
třetí odmocnina: cuberoot(27)
přeměna zlomku na desetinné číslo: 3/4
desetinná a smíšené čísla: 1.5 - 1 1/5

Desetinná čísla v slovních úlohách:

 • Mléko
  milk Maminka koupila 16 kartonů mléka. Jeden karton mléka měl hmotnost přesně 0,925 kg. Kolik vážil maminčin nákup?
 • Zvětší 6
  numbers Zvětší číslo 250 o 11%
 • Dřevo
  wood_cube Kostka ze dřeva s hranou 11 cm má hmotnost 0,753 kg. Jakou hmotnost má 10,100 a 1000 takových kostek?
 • Zmenšit v poměru
  ratios2 Zmenšete číslo 16 v poměru 3:2 5:4 11:8
 • Dělení
  division Dělit číslem 1,9 je totéž jako násobit jakým číslem?
 • Porovnej
  fraction Porovnejte zlomky (38)/(37) a (16)/(5). Který ze zlomků je větší?
 • Spočti
  calculator Podíl čísel 28 a 7 zvětši o součin čisel 246 a 0,001
 • Farmář
  krava Farmář obdělává 293 ha orné půdy a zbylých 20% tvoří louky a pastviny. Kolik půdy vlastní farmář?
 • Písemná práce
  logo_skola Ve třídě 6.A je 26 žáků a paní učitelka už stihla rozdat 13 žákům. 13 žákům písemné práce rozdávala 6,5 min. Kolika žákům ještě musí paní učitelka rozdat? Jak dlouho jí bude trvat písemné práce rozdat 43 žákům?
 • Kubík
  natural_gas Přepočítejte 660 m3 zemního plynu na kWh. Spálením 1 metru krychlového zemního plynu se uvolní energie 10,55 kWh.
 • Sud vína
  vino Sud vína naplněný do 9/14. Jaká část sudu zůstane naplněna, když ze sudu odlijeme 1/4 vína?
 • Součin desetinního
  numbers2 Jaký je součin 0,97 a dalšího lichého desetinného čísla?
 • Procenta nad 100%
  cmelak Kolik je 107% ze 160? Jaký význam mají procenta nad 100%?
 • Výlet
  school_trip Školní výlet stál 3278 Kč pro jednu třídu(22 žáků). Kolik by stál výlet pro 2 třídy? (obě třídy dohromady mají 47 žáků)
 • O kolik
  flower_function O kolik a kolikrát je větší 72,1 jako 0,00721?
 • Rovnoběžník
  rovnobeznik Vypočítejte obsah a obvod rovnoběžníku pokud dvě stany jsou dlouhé a=25 cm b=9 cm a výška ha = 2 cm.
 • Vypočítejte 12
  numbers Vypočítejte trojnásobek poloviny rozdílu čísel 7,5 a 2,1,


slovní úlohy - více »