Převody jednotek rychlosti

Vložte číslo - rychlost a zvolte jednotku z níž a na kterou se má převod provést.Přímé převody jednotek: m/s na km/h; m/s na m/min; m/s na mph; m/s na kt; km/h na m/s; km/h na m/min; km/h na mph; km/h na kt; m/min na m/s; m/min na km/h; m/min na mph; m/min na kt; mph na m/s; mph na km/h; mph na m/min; mph na kt; kt na m/s; kt na km/h; kt na m/min; kt na mph;