Rychlost Země

Země se pohybuje rychlostí 29,8 km/s, jakou dráhu ujede země za hodinu?

Správná odpověď:

s =  107280 km

Postup správného řešení:

v=29,8 km/s t=1 3600=3600 s  s=v t=29,8 3600=107280 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: