Výpočet medzikvartilového rozpětí

Pro výpočet medzikvartilového rozpětí zadejte údaje oddělené čárkou (nebo mezerou, tabulátorem, středníkem, novým řádkem apod..). Například: -290,3 752,4 -176,7 201,2 362,4 -618,9 357,3 341,0 541,8 627,6 142,3 785,8 221,3Medzikvartilové rozpětí (IQR)

Medzikvartilové rozpětí (IQR) je rozdíl mezi třetím a prvním kvartilem (ve statistice). Využite tuto kalkulačku pro zjištění medzikvartilového rozpětí z množiny numerických dat.

Jak zadat data jako frekvenční tabulku?

Jednoduše. Nejprve napište data-prvky (oddělené např. mezerou, čárkou...) pak napište f: a dále pište četnosti (frekvenci) jednotlivých dat. Každý prvek dat musí mít určenou frekvenci, tj. počet vložených čísel před a po f: se musí rovnat. Například:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Jak zadat zgrupené data?

Seskupeny údaje jsou údaje tvořeny agregací individuálních dat do skupin tak, že se rozložení četnosti těchto skupin slouží k analýze dat.

skupinafrekvence
10-205
20-3010
30-4015
Tyto seskupeny data vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Jak zadat data jako kumulatívni frekvenční tabulku?

Podobně jako jednoduchá frekvenční tabulka, ale namísto: napište cf: na druhém řádku. Například:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulativní frekvence se vypočítává přičtením každé frekvence z tabulky rozdělení frekvence k součtu jejích předchůdců. Poslední hodnota se vždy rovná součtu pro všechna data, protože všechny frekvence již byly přidány k předchozímu součtu