Při sušení

Při sušení hub se odpaří voda která činí 50% její hmotnosti. Kolik kilogramů hub je potřeba nasbírat abychom měli 5 kg sušených hub

Správná odpověď:

x =  10 kg

Postup správného řešení:


x - 0,50x = 5

x - 0,50·x = 5

0,5x = 5


x = 5/0,5 = 10

x = 10

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Související a podobné příklady: