Rovnice:

Rovnice: 6(x+1)-4(2x+3)=7(x-1)+5(9-x)

Správná odpověď:

x =  -11

Postup správného řešení:


6(x+1)-4(2x+3)=7(x-1)+5(9-x)

6·(x+1)-4·(2·x+3)=7·(x-1)+5·(9-x)

4x = -44


x = -44/4 = -11

x = -11

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: