Měsíční plat

Úředník měl měsíční plat 8 500 eur. Během roku mu zvýšily plat o 15%, takže dostal celkem za rok 112 200 eur. Od kterého měsíce mu zvýšily plat? (1=leden.... 12=prosinec)

Správná odpověď:

n =  5

Postup správného řešení:

r=100%+15%=1+10015=1,15 s1=8500 eur s2=s1 r=8500 1,15=9775 eur  s1 (n1)+s2 (12(n1))=112200 8500 (n1)+9775 (12(n1))=112200  1275n=6375  n=12756375=5  n=5Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: