Záhrada

Zahrada kolem nového Majera je rozdělena takto: 35% zeleninové záhony, 30% ovocný sad, 10% květiny a zbytek 120 m2 je trávník. Jaká je celková výměra zahrady?

Správná odpověď:

x =  480 m2

Postup správného řešení:


0,35x + 0,30 x + 0,10 x + 120 = x

0,35·x + 0,30·x + 0,10·x + 120 = x

0,25x = 120


x = 120/0,25 = 480

x = 480

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: