Dano

Dano vyrazil o 10:00 z místa A na místo B. Tato místa jsou od sebe vzdáleny 12 km. Určete, jakou rychlostí jel Daniel, pokud na místo B dorazil v 11:54. Rychlost vyjádřete v km/hod.

Správná odpověď:

v =  6,3158 km/h

Postup správného řešení:

s=12 km t1=10,00 h t2=11:54=11 hod 54 min =11+6054=11,9 hod=11,9  t=t2t1=11,910=1019=1,9  v=s/t=12/1,9=6,3158 km/hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: